Onze aanpak

Scope

Onderbouwing

Besluit

Stap voor stap, van grof naar fijn, maken wij jouw duurzame renovatie concreet en gereed voor realisatie.
Of je net ambities hebt vastgesteld, of al een uitgewerkt plan hebt, in 3 stappen zorgen wij dat de verduurzaming echt op gang komt.

Renor aanpak

Scope

Tijdens de intake brengen we de doelstellingen, kansen en risico’s voor de opdracht in kaart. Dit vormt de basis om tot een haalbaar project met goed resultaat te komen. Hierbij maken we gezamenlijk de afwegingen tussen klimaatimpact, financieel rendement en overige waarden.

Intake

Doelstellingen

Op basis van ambitie, wetgeving en financiële mogelijkheden, definiëren we samen de doelstellingen voor het project.

Kansen en risico’s

Wij brengen de belangrijkste kansen en risico’s binnen het gebouw, gebied en betrokken organisaties in kaart.

Analyse

Gebouwscan

Door middel van deskresearch en locatiebezoek bekijken wij de mogelijkheden voor de verduurzaming van het gebouw.

Indicatieve business case

Samen kiezen we de mogelijke opties voor verduurzaming, en welke we verder gaan onderzoeken.

Renor aanpak

Onderbouwing

Met onze experts onderzoeken we de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van verduurzamingsmaatregelen. We kijken daarbij onder andere naar techniek, subsidies, financiering, vergunningen en draagvlak bij gebruikers. Door het betrekken van bouwspecialisten en fabrikanten hebben we al vroeg in het proces zekerheid op kwaliteit, budget en planning.

Maatregelen

Onderzoek

We onderbouwen de kosten en baten van de geselecteerde maatregelen voor jouw specifieke gebouw.

Marktvalidatie

De gehanteerde uitgangspunten toetsen we met marktpartijen, zodat de business case juist en volledig is.

Varianten

Samenstellen

Wij maken verschillende varianten op basis van techniek, impact en financiering, en optimaliseren de business case.

Vergelijken

Door het compact en overzichtelijk weergeven van de varianten helpen wij jouw organisatie bij het maken van een keuze.

Renor aanpak
Renor aanpak

Besluit

Het contracteren van de juiste aanbieders kan een langdurig en complex proces zijn. Met overzicht en transparantie zorgen wij ervoor dat we slagvaardig tot getekende overeenkomsten komen.

Offertes

Aanvraag

We vragen offertes voor realisatie op bij aanbieders die het best passen bij de maatregelen en jouw organisatie.

Beoordeling

We beoordelen de ontvangen offertes transparant en objectief aan de hand van de samen gekozen criteria.

Contractering

Goedkeuringen

Samen halen we de benodigde goedkeuringen op bij de relevante stakeholders, zoals de directie en huurders.

Overeenkomst

Wij ondersteunen bij het sluiten van de definitieve overeenkomsten, waarna de realisatie gaat beginnen.