Wij helpen organisaties onderweg naar toekomstbestendig vastgoed

Ga aan de slag met de verduurzaming van je portefeuille met onze online omgeving en netwerk van experts

WIJ WERKEN VOOR
Tuple
Mirage
StaticKit
Transistor
Workcation

VERDUURZAMINGSPROGRAMMA

Hoe wij jouw organisatie op weg helpen.

Wij bieden één complete oplossing voor het opstarten, uitvoeren en monitoren van de verduurzaming van vastgoedportefeuilles. De route naar toekomstbestendig vastgoed bevat veel verschillende vragen, kansen en uitdagingen. Onze online omgeving en expertnetwerk helpen organisaties bij alle zaken die onderweg voorbij komen.

Opstarten

In deze fase stellen we gezamenlijk een initiële routekaart op en bekijken we hoe we de verduurzaming een goede plaats geven in de organisatie. Dit vormt de basis voor de verdere weg naar een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille.

Van ambitie naar meetbare doelen
Prioriteren van de opgave
Helder vastleggen van uitgangspunten

Uitvoeren

In de uitvoering van het verduurzamingsprogramma ondersteunen we organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Vanaf de businesscase tot de contractering en oplevering, met tastbare duurzame resultaten.

Doorbouwen van projecten en het programma
Uitwerken van integrale plannen voor besluitvorming
Transparant houden van budgetten en investeringen

Monitoren

Door de status van het verduurzamingsprogramma inzichtelijk te maken helpen we organisaties om grip te houden op de voortgang richting de doelstellingen. Dit maakt het mogelijk om bij te sturen als dat nodig is, en de resultaten op een transparante manier te communiceren.

Vergelijken van prognose versus realiteit
Voorkomen van onnodige administratie
Interne en externe communicatie

DIENSTEN

Wij ondersteunen jullie altijd precíes waar nodig.

Elke organisatie heeft een andere behoefte aan ondersteuning. Met ons brede aanbod van diensten kunnen we je altijd de juiste expertise op maat leveren, zodat de eigen organisatie kan doen waar het goed in is. Of de behoefte nu zit in de opstart, uitvoering of monitoring, wij helpen je om de verduurzaming verder te brengen.

Samenwerking

​​Een verduurzamingsprogramma wordt alleen succesvol met een goede samenwerking tussen alle betrokkenen, zowel intern als extern. Onze diensten zijn erop ingericht om een effectieve samenwerking te creëren. Waar mogelijk doe je het zelf, waar nodig ontzorgen we jouw organisatie. In onze diensten werken we samen met een hoogwaardig netwerk van experts en adviseurs, waaronder IGG Bouweconomie, abcnova en Apto Architects.

OPSTARTEN
Routekaart
Wil je weten waar de portefeuille nu staat, en welke budget benodigd is om de duurzaamheidsdoelen te behalen? Krijg inzicht in de huidige prestatie van de vastgoedportefeuille in relatie tot de doelstellingen, met een meerjarenplan voor de verduurzaming.
UITVOEREN
Gebouwadvies
Krijg grip op de verschillende varianten en combinaties van verduurzamingsmaatregelen, en hoe deze voor jouw gebouw leiden tot de doelstellingen. De kosten en effecten van de varianten worden integraal doorgerekend met gevalideerde kosten- en energiemodellen.
MONITOREN
Monitoring
Houd als organisatie grip op het verduurzamingsprogramma met periodieke monitoring. Krijg elk kwartaal een diepgaande analyse met verbeterpunten voor jouw programma vanuit onze experts.
OPSTARTEN
Gebouwscan
Krijg snel inzicht in de herkomst van het energiegebruik en de CO2-uitstoot, met de kosten en effecten van maatregelen om dit te verminderen.
UITVOEREN
Projectontwikkeling
Breng verduurzaming zorgeloos van een plan naar een positief investeringsbesluit en getekende overeenkomsten voor de uitvoering.
MONITOREN
Rapportage en communicatie
Communiceer op een gevalideerde en onderbouwde manier jouw resultaten met de buitenwereld, met de mogelijkheid om dit te koppelen aan de bekende labels en methodieken.
Wil je meer weten?

ONLINE OMGEVING

Verduurzamen met je hele organisatie in één unieke online omgeving

​​Onze online omgeving geeft jouw organisatie blijvend grip op de verduurzaming. Bij het verduurzamen van een vastgoedportefeuille komen veel zaken en disciplines samen zoals techniek, financiën en vastgoedstrategie. Wij hebben een software-oplossing ontwikkeld om te zorgen dat de organisatie op de juiste manier samenwerkt, van elkaar leert en continu verder kan bouwen aan de verduurzaming.

Projectkalender

Krijg volledig grip op het programma, de projecten en portefeuille met één unieke interactieve projectkalender. Plan verschillende projecten in om te zien of jouw doelstellingen op tijd worden behaald.

Dashboards

Verkrijg diepgaand inzicht in de status en voortgang van het verduurzamingsprogramma met verschillende dashboards, en verwerk deze inzichten eenvoudig in updates en rapportages.

Programma's

Stel eenvoudig verschillende doelstellingen samen, en scherp deze aan indien nodig. Zorg hiermee dat de organisatie zich blijft richten op het behalen van dezelfde strategische doelen.

Projectinformatie

Houdt eenvoudig alle projectinformatie bij elkaar, door het vastleggen van uitgangspunten en beslissingen. Hiermee is het voor alle betrokkenen duidelijk is waar de projecten staan.

Gebouwinformatie

Krijg grip op de relevante gebouwdata, zodat op een betrouwbare en transparante basis de juiste beslissingen worden genomen. Koppel hierbij direct met databronnen zoals energiemeters, en stuur eenvoudig op de actuele data.

Kennisbank

Blijf altijd op de hoogte van de laatste kennis en ontwikkelingen. Verdiep je kennis en inzicht op het gebied van onder andere maatregelen, subsidies, doelstellingen en regelgeving.
Wil je meer weten?

Benieuwd wat wij voor jouworganisatie kunnen betekenen?